ระบบการเรียน/การรับสมัคร เรียนพิเศษครูตุ่ย

ระบบการเรียน/รับสมัคร

คอร์สเรียนพิเศษครูตุ่ย ระดับ ป.4-6 ประจำปี 65

คอร์สประจำปี 65

ครูตุ่ยเฉลยข้อสอบ O-net, ม.1 (แผนปกติ , Gifted , EP)

เฉลยคลังข้อสอบ

คะแนนสอบปิดคอร์ส Examination scores

คะแนนสอบปิดคอร์ส

ข่าวสารและกิจกรรม

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ