ข้อสอบ&เฉลย TEDET

 
ข้อสอบ&เฉลย PRE TEST

สตรีวิทยา
       ปี 2567 ข้อสอบ  เฉลย


สวนกุหลาบ
       ปี 2567 ข้อสอบ  เฉลย

 4DQpjUtzLUwmJZZPFiY3BwN4UwC278qaJzFww8TrIkPbข้อสอบ SamSen Pre-Test  2024


 4DQpjUtzLUwmJZZPFiY3BwN4UwC278qaJzFww8TrIkPbข้อสอบ SamSen Pre-Test  2023

 4DQpjUtzLUwmJZZPFiY3BwN4UwC278qaJzFww8TrIkPbข้อสอบ SamSen Pre-Test  2022

 
4DQpjUtzLUwmJZZPFiY3BwN4UwC278qaJzFww8TrIkPbข้อสอบ SamSen Pre-Test  2021 


4DQpjUtzLUwmJZZPFiY3BwN4UwC278qaJzFww8TrIkPbข้อสอบ SamSen Pre-Test  2020