เกี่ยวกับเรา

มารู้จักครูตุ่ยกันนะ

ระบบการเรียนแบบครูตุ่ย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียน โดยคงเนื้อหาอยู่ในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” ด้วยระบบการเรียนการสอน การให้คำแนะนำ โดยใช้ตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดและคิดวิธีหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า “เรียนรู้ด้วยตนเอง” ต่อจากนั้น นักเรียนจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนไปสู่เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นและมีความยากมากขึ้น นอกจากนั้น ระบบการเรียนแบบครูตุ่ย มีเนื้อหาด้าน ระเบียบ/วินัยของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน สอดแทรกให้เด็กๆได้รับรู้การดำเนินชีวิตในสังคม

ดังนั้น ระบบการเรียนนี้ จึงทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ก้าวหน้าขึ้นไปจนสามารถค้นหาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาความสามารถไปยังจุดสูงสุด ในขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดประกอบการเรียนและวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางทั้งปี67

ทีมคุณครูครูตุ่ย (จากสามเสนวิทยาลัย)

     ครูวิทยาศาสตร์

        : ครูศิริศาล , ครูศราวุธ , ครูอาทิตย์

     ครูคณิตศาสตร์

        : ครูวิวัฒน์ , ครูอรพรรณ ,  ครูตุ่ย(นันทนา) 

     ครูภาษาอังกฤษ

        : ครูฝน  , ครูนิว  , ครูกุ้ง , ครูนัท 

     ครูภาษาไทย

        : ครูวิชิต ,  ครูสุภ์ชาต 

     ครูสังคมศึกษา

        : ครูกอล์ฟ

  
     S 28442639  ครูศราวุธ  ครูซาน

     

     S 28442637  ครูเปิ้ล  ครูตุ่ย

 

     ครูปิยะมาศ  ครูวรวรรณ  ครูรพีทัศน์  ครูนัท

 

     S 28442638  ครูสุภ์ชาต

 

     ครูณัฏฐ์ชฎิล

แผนที่

อาคารสวัสดิการ ทบ.ชั้น3 (ตรงข้ามพรรคประชาธิปัตย์)
ซ.เศรษฐศิริ 2 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Tel : 086 880 8813
Facebook : krutui   
Line@ : @krutuitutor
Website : www.krutui.com     

เวลาเปิดทำการ
ช่วงคอร์สเปิดเทอม
จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00–15.00 น.
หยุด วันพฤหัสบดี
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

ช่วงคอร์สปิดเทอม
จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–17.00 น.
เสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.
หยุด วันอาทิตย์