ทีมคุณครูครูตุ่ย (จากสามเสนวิทยาลัย)

     ครูวิทยาศาสตร์

        : ครูศิริศาล , ครูศราวุธ , ครูอาทิตย์

     ครูคณิตศาสตร์

        : ครูวิวัฒน์ , ครูอรพรรณ ,  ครูตุ่ย(นันทนา) 

     ครูภาษาอังกฤษ

        : ครูฝน  , ครูนิว  , ครูกุ้ง , ครูนัท 

     ครูภาษาไทย

        : ครูวิชิต ,  ครูสุภ์ชาต 

     ครูสังคมศึกษา

        : ครูกอล์ฟ

  
     S 28442639  ครูศราวุธ  ครูซาน

     

     S 28442637  ครูเปิ้ล  ครูตุ่ย

 

     ครูปิยะมาศ  ครูวรวรรณ  ครูรพีทัศน์  ครูนัท

 

     S 28442638  ครูสุภ์ชาต

 

     ครูณัฏฐ์ชฎิล

Turtor #01
Turtor #02
Turtor #03
Turtor #04
Turtor #05
Turtor #06
Turtor #07
Turtor #08
Turtor #09
Turtor #10
Turtor #11