ตุลา'65
คะแนนสอบ ป.6  
https://drive.google.com/drive/folders/1MIy2XNCE2am88XzLCVtC8VKWEDVvcMjY?usp=share_link

ข้อสอบ & เฉลยข้อสอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/1i9q80IB-2LLc2l0GsoJkzwhz7qWlw6DX?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1xEV0iXwk3ztUiLhVhDHXB8-5wUtXrqvp?usp=share_link          

 

เทอม 1'65
ป.4  https://drive.google.com/drive/folders/1lyQrS7VJYMdUfOzC3uZ5Fe1_zpTpXzKZ?usp=share_link 
ป.5  https://drive.google.com/drive/folders/1n2oGaZXZ1XcYGdwjTg0oKChiA7vcXRw5?usp=share_link
ป.6  https://drive.google.com/drive/folders/1a-yFhSmVGUvoGzAWjquysFfbDG-qTO4w?usp=share_link

ข้อสอบ
 & เฉลยข้อสอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/1a5J5WKT05DVzSeoMSuX8B7uieubo79o8?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1fpWhVy3DSLnZgMmckgs3kkDk6rya4dnL?usp=share_link

          

SUMMER'65
ป.5  
https://drive.google.com/file/d/1GiioJT0xYOEHSzvSTROKpTLA1LMHj0Ib/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vf5Zo323aYz8Pbr5-9vsUyiaSmOuDRs0/view?usp=share_link

ป.6  
https://drive.google.com/file/d/10MI4mw-YZautuWcibdyk_xqcuQJ12Q44/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12ZpZnWIbqkgeEBE8Auld93Y9xljkeoE3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jE4a4-RlLXdPGiRpVQruVPRDOlZTcp3_/view?usp=share_link

ข้อสอบ
 & เฉลยข้อสอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/18PiZvwv8qKPke6bvujLuibozRd-3SziD?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1slcky8SwPZ_y70cAV9zg37l1MUcIRnkx?usp=share_link
          

       

          

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ