เอกสารดาวน์โหลด

ข้อสอบ&เฉลย สมาคมคณิตศาสตร์ฯ

ปี 2560(สอบ 26 พ.ย. 2560) 

ปี 2559(สอบ 20 พ.ย. 2559) 

ปี 2558(สอบ 22 พ.ย. 2558)

 ปี 2557(สอบ 16 พ.ย. 2557)

ปี 2556(สอบ 24 พ.ย. 2556)

ข้อสอบ&เฉลย สสวท.

ปี 2562(สอบ 9 พ.ย. 2562) 

ปี 2561(สอบ 10 พ.ย. 2561) 

ปี 2560(สอบ 11 พ.ย. 2560) 

ปี 2559(สอบ 12 พ.ย. 2559) 

ปี 2557(สอบ 15 พ.ย. 2557) 

ปี 2556(สอบ 16 พ.ย. 2556) 

เฉลยข้อสอบGifted&EP สามเสนวิทยาลัย (โดยครูตุ่ย)

ข้อสอบ&เฉลย TEDET

 

ข้อสอบ SamSen Pre-Test  2020 

ข้อสอบ SamSen Pre-Test  2021 

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ