ข่าวสารและกิจกรรม

26873

🔜 เลื่อนสอบเข้า ม.1 (สอบ6มิ.ย.2563) 
🎯 ครูตุ่ย พร้อมดูแลและส่งเด็กๆให้ถึงฝั่ง แล้วพบกันใน Live ค่ะ💕
#สู้ไปด้วยกัน

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ