โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ผลสอบเข้าม.1 ห้องเรียนปกติ

🚩 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ - ในเขตพื้นที่บริการ, นอกเขตพื้นที่บริการ และเงื่อนไขพิเศษ

🌎  https://drive.google.com/.../1PbHXGDehBhrhJI627rN...

🌎  https://www.samsenwit.ac.th/?p=7594

🔹 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ