180606677 4255849901126902 5076974928569091386 n

📣 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินรับนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. (ลงวันที่ 29 เมษายน 2564)

🌎 https://www.samsenwit.ac.th/?p=7325

 

🌴 ม.1 รับสมัคร 24 - 28 เม.ย.2564 🧠 สอบ 22 พ.ค. 2564 🦋 ประกาศผลภายใน 24 พ.ค. 2564 🧚🏻‍♀️ รายงานตัว + มอบตัว 29 พ.ค. 2564

 

🌴 ม.4 รับสมัคร 24 - 28 เม.ย.2564 🧠 สอบ 23 พ.ค. 2564 🦋 ประกาศผลภายใน 25 พ.ค. 2564 🧚🏻‍♀️ รายงานตัว + มอบตัว 30 พ.ค. 2564

(อัพเดท 30 เม.ย. 2564)

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ