🚩ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 พร้อมแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกวันที่ 6-7 มีนาคม 2565 ทาง 🌐 https://www.samsenwit.ac.th/10094.html

 📌ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น. โดยเตรียมเอกสารการสมัครตามประกาศรับสมัครนำมายื่น ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หากพันกำหนดนี้แล้วจะถือว่ารายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ถูกต้อง
 
📌📌 ผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โรงเรียนจะเปิดให้เข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบอีกครั้ง (โปรดรอประกาศทางเว็บไซต์โรงเรียน)


274861489 3100576023594250 52980164855709056 n  775635

775634  775636
 

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ