ตุลา'65

ข้อสอบ & เฉลยข้อสอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/1i9q80IB-2LLc2l0GsoJkzwhz7qWlw6DX?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1xEV0iXwk3ztUiLhVhDHXB8-5wUtXrqvp?usp=share_link          

 

เทอม 1'65


ข้อสอบ
 & เฉลยข้อสอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/1a5J5WKT05DVzSeoMSuX8B7uieubo79o8?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1fpWhVy3DSLnZgMmckgs3kkDk6rya4dnL?usp=share_link

          

SUMMER'65


ข้อสอบ
 & เฉลยข้อสอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/18PiZvwv8qKPke6bvujLuibozRd-3SziD?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1slcky8SwPZ_y70cAV9zg37l1MUcIRnkx?usp=share_link
          

       

          

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ