185425153 4286638391381386 872336215789146439 n

📢 จากสถานการณ์โควิด ณ ขณะนี้ ทางครูตุ่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน

ครูตุ่ย ขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเทอม 1 เป็นออนไลน์ แบบ Facebook Live 100%

📌 ป.5 และ ป.6 ออนไลน์เฉพาะวันเสาร์

📌 ป.4 ออนไลน์ 3 วิชา เฉพาะวันอาทิตย์

ตามตารางในรูป
 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์ @krutuitutor ค่ะ
 
🙏 ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ขอให้รักษาสุขภาพ ปลอดภัยจากโควิดนะคะ
 
 

TEDET, O-net, Pre-Test

แนวข้อสอบ TEDET, O-net, PreTest โรงเรียนชื่อดัง

แนวข้อสอบแข่งขัน

แนวข้อสอบแข่งขันโครงการพิเศษ อาทิเช่น สสวท. , สมาคมคณิตศาสตร์ ฯ

ข้อสอบ/เฉลยเก่า เข้าศึกษาต่อ

แนวข้อสอบ เข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ฯ

บันทึกแห่งความทรงจำ

ภาพบรรยากาศแห่งความสุข บันทึกความทรงจำ