ทีมติวเตอร์ครูตุ่ย พร้อมที่จะดูแล บุตรหลานของท่าน

     ครูวิทยาศาสตร์

        : ครูศิริศาล , ครูศราวุธ , ครูอาทิตย์

     ครูคณิตศาสตร์

        : ครูวิวัฒน์ , ครูอรพรรณ ,  ครูตุ่ย(นันทนา) 

     ครูภาษาอังกฤษ

        : ครูฝน  , ครูนิว  , ครูกุ้ง , ครูนัท 

     ครูภาษาไทย

        : ครูวิชิต ,  ครูสุภ์ชาต 

     ครูสังคมศึกษา

        : ครูกอล์ฟ